EDMmodelserver maakt BIM betrouwbaar en beschikbaar

Online open BIM (100% IFC)

Met de toenemende digitalisering van het bouwproces en de gebouwde omgeving is het erg belangrijk om de beschikbaarheid, inzetbaarheid én veiligheid van uw bouw informatie modellen (BIM) goed te organiseren. 

 

Datawarehouse voor IFC BIM 

EDMmodelserver biedt u als BIM datawarehouse hoogwaardige oplossingen om de kwaliteit en toegankelijkheid van alle BIM data te beheren.

 

EDM werkt 100% op basis van open informatie standaarden, zoals IFC voor BIM. Dit bevordert het vertrouwen en de communicatie tussen alle stakeholders, terwijl het eigenaarschap en de beschikbaarheid van uw project- of assetdata geborgd zijn.

 

EDMprojectserver borgt de kwaliteit en toegankelijkheid van uw BIM modellen. Dit bepaalt immers steeds meer of uw projecten veilig, op tijd en binnen budget kunnen worden uitgevoerd. 

 

EDMbeheerserver biedt u als eigenaar of beheerder van gebouwen, installaties, (water)wegen of kunstwerken de online tool om uw projectdossiers naadloos te integreren in uw digitale vastgoeddossier. 

 

EDMdataservice ontsluit alle BIM data online via webservices, waarbij realtime gegevens vanuit het BIM kan worden uitgelezen, maar ook worden bij- of overgeschreven. U kunt uw bestaande software, apps van derden of IOT oplossingen koppelen aan uw BIM modellen, waarna analyses en 3D BIM gebaseerde datavisualisaties mogelijk worden.

 

EDMdatavalidatieservice bewaakt doorlopend de kwaliteit en beschikbaarheid aan de hand van uw eigen BIM protocollen of die uit de markt. Deze online toetsingsservice werkt op basis van één of meer vastgestelde ‘informatie levering specificaties’ (ILS). 

 


Betrouwbare BIM data door automatische data validatie volgens uw ILS


EDMmodelserver: van bestandsbeheer naar BIG(BIM)data


Meer weten?